Jak zestroić model biznesu z wartościami w kierunku Organizacji Turkusu

Na warsztacie zorganizowanym 26.05.2020 r. z różnych stron analizowano/prowokowano kwestie co zrobić jeśli lubię i umie pracować, ale nie wiem jak pozyskać klientów, którzy podzielają Turkusowe Wartości? Co zrobić jeśli robię coś dobrze i są na to klienci, ale albo nie lubię albo nie chcę tego robić, bo rodzi to napięcia między pracą, rodziną, sprawami ducha itd.? Co zrobić, jeśli chcę coś robić wartościowego i są na to klienci, ale zaczynam i jeszcze nie umiem tego zrobić dobrze przez co wykonywana praca rodzi napięcia między pracą, rodziną, sprawami ducha itd.? Zaproponowano również poznawczo ważniejsze pytanie: dlaczego zgłaszane są konflikty na styku biznesu i wartości?

Metoda rozwiązania problemu naukowego (dlaczego) również powinna mieć charakter naukowy.

Ww. problemy wymagają ciągłej dyskusji w środowisku zarządzania. Nie chodzi o to aby dotrzeć do Turkusu, tylko zmierzać w tym kierunku, wykorzystując dobre narzędzia (lub stworzyć własne). Test modelowych koncepcji, może posłużyć transferowi Turkusu do praktyki zarządzania.

Wartości (kultura) jest cieniem, tylko od odczytu, ale model biznesu możemy modulować!

Piotr Janulek Opublikowane przez:

Moim naturalnym środowiskiem jest rachunkowość i e-learning. Obecnie odpowiadam za strategię Śląskiej Akademii Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie. Naukowo zgłębiam fenomen modeli biznesu usług profesjonalnych w przestrzeni mediów społecznościowych. Jeśli po 5 Turkusowym Śniadaniu w Cieszynie nadal będę tam opiekunem lokalnym to nie jestem dobrym organizatorem.

skype_profile