Autor: Łukasz Turkus Solarski

Spotkanie przygotowane przez ekipe z Łodzi. Dzięki Łódź!

Marketing i Rynek Piszą o nas Izabela Cimoch w artykule pod tytułem „Modele zarządzania organizacją…