Autor: Łukasz Turkus Solarski

12 kwietnia 2024 / / Online

Asia Śliwka – współwłaścicielka i kanclerz biznesowej Uczelni ASBiRO, jedynej w Polsce szkoły wyższej, w której wykładowcami są wyłącznie przedsiębiorcy i praktycy biznesu. W latach 2014-2019 odpowiedzialna za całą organizację, jej rozwój, kulturę organizacyjną, działalność operacyjną i budowanie zespołu (od 3 do 30 osób). Od 2019 rozwija Uczelnię w obszarach zarządzania strategicznego, rozwoju i finansów.

12 października 2023 / / Aktualności