Turkusowy newsletter

Turkusowe wiadomości 2021/1 kwartał

Specyfika miasta

Kalisz

 • Główna treść: przykłady organizacji turkusowych
 • Prelegenci: właściciele i pracownicy organizacji turkusowych
 • Popularny format: spotkanie z praktykiem, dyskusja  
 • Prowadzący: Aneta Pisarska, Maciej Borowiak

Wrocław

 • Główna treść: case’y biznesowe oraz narzędzia
 • Prelegenci: przedsiębiorcy i eksperci konkretnych narzędzi
 • Popularny format: spotkania case study i lean coffee
 • Prowadzący: Łukasz Turkus Solarski

Plany na najbliższy kwartał:

Kalisz

 • Tematy kolejnych śniadań: Szkoła w drodze do turkusu (Kaliszu), Wyzwania współczesnej edukacji – szkoła turkusowa w Warszawie, 
 • Prelegenci: Agnieszka Orlicz – Błońska, pozostałe osoby w trakcie ustalania
 • Dodatkowo: spotkania on-line 

Dodatkowo:
Przewidujemy na stałe format online razem ze spotkaniem stacjonarnym

Wrocław

 • Tematy kolejnych śniadań:
  Case study jak prawnicy “poradzili sobie z turkusem”, case study drogi do samoorganizacji we Wrocławskich firmach

Zapisy na newsletter