Transformująca obecność czyli książki 2020 r.

Na Turkusowym Śniadaniu, które odbyło się 1 grudnia 2020 r. rozmawialiśmy o książkach ważnych dla Organizacji i Zarządzania za rok 2020 (niekoniecznie wyd. w tym roku, ale także odkrytej).

Źródło: https://www.galaktyka.com.pl [2020-12-16]

Lena Pilecka – tutor i pasjonatka Turkusu wskazała na książkę: Transformująca obecność. Jak zaznaczyć swój wpływ w gwałtownie zmieniającym się świecie. Narzędzia, struktury i modele pióra Alana Seale.

Transformująca obecność to zestaw umiejętności i narzędzi, które wspierają wewnętrzne zdolności percepcji, świadomości, zrozumienia, poruszania się w złożoności oraz podejmowania skutecznych i zrównoważonych działań. Transformująca obecność obiecuje techne — sztukę, umiejętność, kunszt, technikę i — logia — zbiór narzędzi, metod przejść i procesów. Książka wpisuje się w nurt technologii świadomego życia (ang. life awareness technology)(Seale 2019, s. 16) .

Świat zbudowany jest
na matrycy relacji

Seale, Alan (2019): Transformująca obecność…., s. 23–30
Piotr Janulek Opublikowane przez:

Zainteresowania naukowe lokuje wokół #modelebiznesuprofesjonalistow, #analyticsbusinessmodel oraz #organizacjaturkusowa Kocha kawę, kartofle i kwerendę literatury.

skype_profile