Jakie są efekty samoorganizacji w firmie produkcyjnej? Case Mikołaj Szeptycki