MORNING STAR na turkusowych śniadaniach

MORNING STAR, jedna z firm opisana w książce „Pracować Inaczej” – na naszym śniadaniu w Warszawie był sam Doug Kirkpatrick!

 

Na kwietniowym spotkaniu Turkusowych Śniadań w Warszawie gościł w Polsce jeden ze współzałożycieli firmy Morning Star (http://www.morningstarco.com) – Doug Kirkpatrick. Warszawa była jednym z punktów na mapie jego podróży po Europie, podczas której był prelegentem na konferencjach poświęconych samozarządzaniu i turkusowemu podejściu do organizacji pracy.

 

Oprócz uczestnictwa w kilku zaplanowanych wydarzeniach, Doug wziął także udział w spotkaniu z uczestnikami TŚ, aby w kameralnym gronie porozmawiać i podzielić się praktycznymi rozwiązaniami z tymi, którzy stosują już praktyki samoorganizacji oraz z tymi, którzy chcą dowiedzieć się więcej.

 

Zapraszam na krótką relację i kilka refleksji po tym spotkaniu. Inspiracją są jak zwykle pytania Uczestników Turkusowych Śniadań J

 

Skąd pomysł na zarządzanie bez menedżerów!?!?

 

Takie pytania padają raz na jakiś czas i towarzyszy im zaciekawienie oraz silna chęć zrozumienia jak to się dzieje, że grupa ludzi podczas zakładania firmy stwierdza, że to, co jest standardem na całym świecie nie będzie funkcjonowało w zakładanej przez nich organizacji?

 

Ludzie zakładający Morning Star uznali, że bliskie są im liberalne przekonania, uznające wolność jako wartość. To podejście i sposób patrzenia na świat przełożyło się na sposób w jaki zorganizowali firmę i do dnia dzisiejszego nie ma w jej strukturze ani jednego kierownika czy menedżera. Kierownikiem jest tu każdy pracownik.

 

Wygląda to tak, jakby przekonania i wartości stały się źródłem stworzenia ram i zasad współpracy a nie dodatkiem. Z tego powodu są one obecne w każdym obszarze działalności Morning Star od sposobu podejmowania decyzji operacyjnych czy strategicznych, poprzez strukturę organizacyjną, zasady współpracy, rozwiązywanie konfliktów, aż po ocenę wyników i wynagrodzenia. Jest to możliwe, bo „wolność” w samoorganizacji to nie dowolność i swobodne decyzje, ale „wolność” w ramach określonych zasad. Zasad zbudowanych według innego klucza.

 

A ja nie chcę odpowiedzialności…

 

Takie stwierdzenie słyszy wielu z nas. Może nawet sami mamy takie obawy? Część z nich jest związana z tym jak będzie wyglądało ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania, skoro nie ma nad nami przełożonego. I mamy poważne wątpliwości co do tego ile osób jest gotowych do pracy w taki sposób…

 

Odpowiedź na to stwierdzenie gdzieś już słyszeliśmy albo mamy intuicję, że dobór pracowników w samoorganizujących się czy Turkusowych Organizacjach jest bardzo istotny. W przypadku Morning Star 90% czasu w procesie selekcji przeznaczone jest na weryfikację kompetencji związanych z … samozarządzaniem a jedynie 10% na kompetencje związane z wykonywaniem obowiązków. Z obserwacji Douga praca w ramach samoorganizacji sprawia, że zyskują wszyscy, a najbardziej Ci, którzy dobrze czują się z wychodzeniem z inicjatywą, chcą działać i eksperymentować. Dla nich jest to miejsce wprost wymarzone.

 

A jeśli stanie się coś złego?

 

Morning Star to największy na świecie wytwórca wyrobów pomidorowych zatrudniających 400 – a w sezonie nawet do 2400 – pracowników z około 700 mln USD dochodem rocznie. Przetwórstwo żywności podlega wielu wymogom, związanych z bezpieczeństwem i higieną produkcji. Pomidory – bez względu na formę – muszą spełniać najwyższe wymagania jakościowe, co oznacza, że trzeba kontrolować, monitorować, nadzorować proces przetwarzania. Zgoda, trzeba kontrolować, niemniej pracownicy Morning Star nie potrzebują osoby „nad sobą”, aby to czynić. Wiedzą za co są odpowiedzialni, jaki rezultat mają osiągnąć i wykonują tę pracę zespołowo.

 

W Morning Star ludzie popełniane błędy. Tego nie da się uniknąć. Organizacja jest przygotowana na takie sytuacje i nastawiona na poszukiwanie rozwiązań. Szczególnie w takich momentach Morning Star jest przekonane, że samoorganizacja jest kluczowa, aby organizacja mogła się uczyć i rozwijać. Dzięki dobrze opisanym odpowiedzialnościom łatwiej jest określić kto, gdzie i dlaczego podjął daną decyzję. Można od razu rozpocząć działania naprawcze odnoszące się do prawdziwych problemów i łatwiej jest skupić się na pracy a nie szukaniu winnych.

 

O początkach powstawania Morning Star Doug mówi tutaj  https://www.youtube.com/watch?v=Ej4n3w4kMa4

 

Widzimy się na kolejnym spotkaniu!

Ania Biłyk