Jak budować kulturę jakości? Michał Kościukiewicz

Spotkanie hybrydowe zapisy na spotkanie stacjonarnie w Łodzi pod linkiem:

#1 Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu na żywo?

Udział na żywo daje możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym w trakcie wydarzenia i wchodzenia w interakcję z praktykiem. Bezpośrednia dyskusja z Michałem umożliwia uzyskanie natychmiastowych odpowiedzi na nurtujące pytania oraz wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami.

 

W turkusowych organizacjach istnieją trzy filary: pełnia, ewolucyjny sens istnienia oraz samozarządzanie. Najistotniejszym filarem dla tematyki tego spotkania jest samozarządzanie.

Samozarządzanie jest kluczowa w budowaniu kultury jakości, ponieważ umożliwia zespołom autonomiczne zarządzanie swoimi działaniami i procesami. Taki model prowadzi do większego zaangażowania pracowników i lepszej odpowiedzialności za jakość pracy. W kontekście spotkania, samoorganizacja pokazuje, jak można tworzyć zespoły, które same dążą do najwyższych standardów jakości, co jest fundamentem silnej kultury organizacyjnej.

#2 Dla kogo jest to spotkanie i jaka jest jest jego wartość?

  • Odpowiedzialne członkinie i członkowie organizacji: Osoby pragnące aktywnie wpływać na kreowanie kultury organizacyjnej w swoim miejscu pracy.

  • Właścicielki i właściciele biznesu: Poznają metody poprawy wyników firmy poprzez wdrażanie samozarządzania, co pozwoli im skupić się na strategicznych zadaniach i zyskać więcej czasu dla siebie.

  • Szefowe i szefowie firm: Nauczą się skutecznych technik motywowania pracowników oraz budowania poczucia współodpowiedzialności w zespole.

  • Managerki i managerowie: Zdobycie umiejętności zwiększania poczucia sprawczości w zespole, w tym budowanie zaufania, świadomości celu, wpływu i samodzielności.

Korzyści emocjonalne, intelektualne i praktyczne:

  • Serce: Inspiracja do wprowadzania zmian.

  • Głowa: Przemyślenia na temat roli jakości w organizacji oraz metod jej osiągania.

  • Działanie: Praktyczne narzędzia i metody, które można wdrożyć w swoich zespołach, aby podnieść standardy jakości.

#3 O mówcy

Michał Kościukiewicz pracuje w roli konsultanta, trenera i mentora, specjalizującego się w pomocy organizacjom w zwiększaniu ich zdolności do dostarczania wartości klientom, liderom i pracownikom poprzez praktyczne zastosowanie Agile. Jako Scrum Master wyróżnia się zdolnością do dostrzegania subtelnych zmian w zachowaniu ludzi, co pozwala mu na skuteczne zarządzanie dynamiką zespołu i osiąganie synergii.

Jako praktyk dba o budowanie kultury jakości w ramach samoorganizujących się zespołów – będzie się dzielił swoim doświadczeniem z szeregu różnych organizacji – obecnie optymalizuje procesy jednego z największych banków.

Cytaty rekomendacji z LinkedIn:

  • „Michał ma niesamowite doświadczenia z wielu różnych dziedzin, co poszerza horyzonty myślenia i daje wyraźną przewagę w pracy w zmiennym środowisku. Jego umiejętność znajdowania alternatywnych punktów widzenia wspiera zespoły w rozwoju.”

  • „Jest wulkanem energii, łączy najbardziej nieoczekiwane teorie ze zwinnością, co pozwala na spojrzenie na problemy z innej perspektywy.”

  • „Michał ma szeroką wiedzę na temat Agile i niesamowity dar do strukturyzowania i przekazywania tej wiedzy innym. Jego wkład jest widoczny nie tylko w projektach, do których jest przypisany, ale w całej organizacji.”

Więcej o Michale na LinkedIn.

 

Nagranie

Wybrane momenty

Jak można „pracować inaczej”?

Sprawdź:

Dlaczego turkus działa?