Jak konsekwentnie angażować ludzi w organizacji? Radosław Grygoruk – Slot Art Festival

O organizacji

SLOT Art Festiwal to średnio rocznie:

  • 6000+ uczestników
  • 1500+ wolontariuszy

Konsekwentnie się rozwija od 1993 roku.

Więcej o SLOT:
https://pl.wikipedia.org/wiki/SLOT_Art_Festival

Mówca

Radosław Grygoruk na jego tweeterze czytamy „Ojciec, dyrektor, pastor”

Radek trafił ja festiwal w specjalnych okolicznościach o czym dzieli się podczas spotkania.
Przez 7 lat zaangażowany jako wolontariusz a następnie został głównym dyrektorem odpowiedzialnym za całość wydarzenia. Po latach podzielił swoją funkcję na 4 mniejsze z których sam objął rolę dyrektora produkcji, Rozważa dalsze spłaszczanie struktury organizacyjnej i oddawanie kolejnych odpowiedzialności.

Radek dzieli się zarówno swoim doświadczeniem z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za wydarzenie organizowanej w takiej skali jak również swoją osobistą historią.

Nagranie

Jak można „pracować inaczej”?

Sprawdź:

Dlaczego turkus działa?